Valid Number LeetCode Programming Solutions | LeetCode Problem Solutions in C++, Java, & Python [💯Correct]

LeetCode Problem | LeetCode Problems For Beginners | LeetCode Problems & Solutions | Improve Problem Solving Skills | LeetCode Problems Java | LeetCode Solutions in C++

Hello Programmers/Coders, Today we are going to share solutions to the Programming problems of LeetCode Solutions in C++, Java, & Python. At Each Problem with Successful submission with all Test Cases Passed, you will get a score or marks and LeetCode Coins. And after solving maximum problems, you will be getting stars. This will highlight your profile to the recruiters.

In this post, you will find the solution for the Valid Number in C++, Java & Python-LeetCode problem. We are providing the correct and tested solutions to coding problems present on LeetCode. If you are not able to solve any problem, then you can take help from our Blog/website.

Use “Ctrl+F” To Find Any Questions Answer. & For Mobile User, You Just Need To Click On Three dots In Your Browser & You Will Get A “Find” Option There. Use These Option to Get Any Random Questions Answer.

About LeetCode

LeetCode is one of the most well-known online judge platforms to help you enhance your skills, expand your knowledge and prepare for technical interviews. 

LeetCode is for software engineers who are looking to practice technical questions and advance their skills. Mastering the questions in each level on LeetCode is a good way to prepare for technical interviews and keep your skills sharp. They also have a repository of solutions with the reasoning behind each step.

LeetCode has over 1,900 questions for you to practice, covering many different programming concepts. Every coding problem has a classification of either EasyMedium, or Hard.

LeetCode problems focus on algorithms and data structures. Here is some topic you can find problems on LeetCode:

 • Mathematics/Basic Logical Based Questions
 • Arrays
 • Strings
 • Hash Table
 • Dynamic Programming
 • Stack & Queue
 • Trees & Graphs
 • Greedy Algorithms
 • Breadth-First Search
 • Depth-First Search
 • Sorting & Searching
 • BST (Binary Search Tree)
 • Database
 • Linked List
 • Recursion, etc.

Leetcode has a huge number of test cases and questions from interviews too like Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Adobe, Oracle, Linkedin, Goldman Sachs, etc. LeetCode helps you in getting a job in Top MNCs. To crack FAANG Companies, LeetCode problems can help you in building your logic.

Link for the ProblemValid Number– LeetCode Problem

Valid Number– LeetCode Problem

Problem:

valid number can be split up into these components (in order):

 1. decimal number or an integer.
 2. (Optional) An 'e' or 'E', followed by an integer.

decimal number can be split up into these components (in order):

 1. (Optional) A sign character (either '+' or '-').
 2. One of the following formats:
  1. One or more digits, followed by a dot '.'.
  2. One or more digits, followed by a dot '.', followed by one or more digits.
  3. A dot '.', followed by one or more digits.

An integer can be split up into these components (in order):

 1. (Optional) A sign character (either '+' or '-').
 2. One or more digits.

For example, all the following are valid numbers: ["2", "0089", "-0.1", "+3.14", "4.", "-.9", "2e10", "-90E3", "3e+7", "+6e-1", "53.5e93", "-123.456e789"], while the following are not valid numbers: ["abc", "1a", "1e", "e3", "99e2.5", "--6", "-+3", "95a54e53"].

Given a string s, return true if s is a valid number.

Example 1:

Input: s = "0"
Output: true

Example 2:

Input: s = "e"
Output: false

Example 3:

Input: s = "."
Output: false

Constraints:

 • 1 <= s.length <= 20
 • s consists of only English letters (both uppercase and lowercase), digits (0-9), plus '+', minus '-', or dot '.'.
Valid Number– LeetCode Solutions
Valid Number in C++:
class Solution {
 public:
 bool isNumber(string s) {
  trim(s);
  if (s.empty())
   return false;

  bool seenNum = false;
  bool seenDot = false;
  bool seenE = false;

  for (int i = 0; i < s.length(); ++i) {
   switch (s[i]) {
    case '.':
     if (seenDot || seenE)
      return false;
     seenDot = true;
     break;
    case 'e':
     if (seenE || !seenNum)
      return false;
     seenE = true;
     seenNum = false;
     break;
    case '+':
    case '-':
     if (i > 0 && s[i - 1] != 'e')
      return false;
     seenNum = false;
     break;
    default:
     if (!isdigit(s[i]))
      return false;
     seenNum = true;
   }
  }

  return seenNum;
 }

 private:
 void trim(string& s) {
  s.erase(0, s.find_first_not_of(' '));
  s.erase(s.find_last_not_of(' ') + 1);
 }
};
Valid Number in Java:
class Solution {
 public boolean isNumber(String s) {
  s = s.trim();
  if (s.isEmpty())
   return false;

  boolean seenNum = false;
  boolean seenDot = false;
  boolean seenE = false;

  for (int i = 0; i < s.length(); ++i) {
   switch (s.charAt(i)) {
    case '.':
     if (seenDot || seenE)
      return false;
     seenDot = true;
     break;
    case 'e':
     if (seenE || !seenNum)
      return false;
     seenE = true;
     seenNum = false;
     break;
    case '+':
    case '-':
     if (i > 0 && s.charAt(i - 1) != 'e')
      return false;
     seenNum = false;
     break;
    default:
     if (!Character.isDigit(s.charAt(i)))
      return false;
     seenNum = true;
   }
  }

  return seenNum;
 }
}
Valid Number in Python:
class Solution:
 def isNumber(self, s: str) -> bool:
  s = s.strip()
  if not s:
   return False

  seenNum = False
  seenDot = False
  seenE = False

  for i, c in enumerate(s):
   if c == '.':
    if seenDot or seenE:
     return False
    seenDot = True
   elif c == 'e':
    if seenE or not seenNum:
     return False
    seenE = True
    seenNum = False
   elif c in '+-':
    if i > 0 and s[i - 1] != 'e':
     return False
    seenNum = False
   else:
    if not c.isdigit():
     return False
    seenNum = True

  return seenNum

27 thoughts on “Valid Number LeetCode Programming Solutions | LeetCode Problem Solutions in C++, Java, & Python [💯Correct]”

 1. Betor casino SK síce umožňuje platby cez bankový prevod alebo kartu, avšak minimálna suma dobitia bola kasínom stanovená na 10 €. Betor kasíno aktuálne nepodporuje prevody cez Paysafecard alebo sms. Hráčsky účet eTipos kasína tak môžete jednoducho dobiť pomocou SMS vkladu cez troch operátorov – Telekom, Orange, O2. Vklad cez SMS nepodporuje operátor 4ka. Aj napriek mnohým výhodám online nakupovania sa Slováci čoraz viac orientujú na nákupy v moderných nákupných centrách. Nové nákupné zóny vyrastú aj v Košiciach, informuje Korzár. V prípade metropoly východného Slovenska ide hlavne o takzvané retailové parky. Online casino vklad cez sms min 5€ je populárny spôsob vkladu vďaka rýchlosti a jednoduchosti. Základné údaje Patril medzi zakladajúcich členov Slovenského učeného tovarišstva, prvého celoslovenského kultúrneho spolku združujúceho príslušníkov generácie bernolákovcov, ktorý vykonal priekopnícku prácu na poli národného obrodenia Slovákov.
  http://yesmall.webtro.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=49327
  Casino platba cez sms funguje tak, že si zvolíte výšku vkladu (v intervale od 5 € do 20 €) a transakciu potvrdíte odoslaním sms správy v určitom tvare na štvorčíslie, ktoré vám pre platbu stanovilo vaše online SK kasíno. Za vklad častokrát zaplatíte až pri faktúre od operátora, ktorá vám môže prísť až neskôr. Online kasíno Tipsport umožňuje sms vklady v troch úrovniach – 5 €, 10 € a 20 €. Výška poplatku je 0 € zo strany Tipsportu, avšak 0,50 € za každých 5 € zo strany vášho mobilného operátora. Metóda funguje tak, že odošlete SMS v presne určenom tvare a následne dôjde k navýšeniu vášho zostatku na hráčskom konte. Služba je k dispozícií klientom všetkých mobilných operátorov a sumu uhradíte vo faktúre.

  Reply

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker🙏.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock